Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Lý Tự Trọng

Huyện TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
ybi-txnghialo-th-thcslytutrong@edu.viettel.vn